Mosfunksionimi i kolektorëve në Strugë kërcënim për liqenin

Funksionimi i parregullt i kolektorit në Strugë përbën një rrezik për ekosistemin në rajon. Nga Komuna e Dibrës thonë se përveç nevojës për funksionimin e rregullt të kolektorit, është e nevojshme që rregullisht të grumbullohen mbetjet në deponitë ilegale.

Funksionimi i parregullt i kolektorit në Strugë gjatë viteve të fundit shkakton dëme të mëdha në eko-sistemin e ujit në disa komuna të rajonint jugperëndimor të vendit. Ky vlerësim u prezantua në një konferencë të mbajtur në Dibër, ku morën pjesë shoqata qytetare nga Dibra, Struga, Vevçani dhe komuna të tjera nga ky rajon. Është konstatuar se puna e parregullt e sistemit të kolektorëve ndot lumin Drini Zi dhe të gjithë lumenjtë dhe prrurjet tjera, si dhe dy liqenet artificiale.

“Ndikimi i mosfunksionimit të sistemit të kolektorit është i madh. Nëse problemi zgjidhet, ne do të kemi një gjendje pozitive dhe një ndikim pozitiv në të gjithë sistemin ekologjik. Ndotja e lumit Drini i Zi ndot Liqenet e Glloboçicës dhe Dibrës, por gjithashtu vazhdon të ndot ujërat e tjera duke u bashkuar me Drimin Bardhë që derdhen në Detin Adriatik. Këto takime janë të rëndësishme sepse ato janë në interes të Drinit dhe ujrave si një e tërë “, tha Ivan Malezanov, koordinator i këtij aktiviteti kushtuar lumit Drin dhe mbrojtjes së ujërave në rajon.

Përfaqësuesi i Komunë së Dibrës Shuip Marku beson se përveç nevojës për funksionimin e rregullt të kolektorit, është e nevojshme që rregullisht të grumbullohen mbetjet në deponitë ilegale në fshatra për të mbrojtur ujërat në Dibër dhe në komuna të tjera, transmeton DibraJon.

“Ndotësit kryesorë të ujërave në rajon janë mosfunksionimi i sistemit kolektiv në Strugë, që ndikon negativisht në eko-sistemet e ujërave, dmth. Lumenjve dhe liqenit të Dibrës. Deponitë e paligjshme në fshatra janë ndotës të mëdhenj sepse mbeturinat nuk grumbullohen, e më pas derdhen në Liqenin e Dibrës. Kohët e fundit, Bashkia e Mavrovës-Rostushë ka ndërmarrë veprime për mbledhjen e mbeturinave në fshatra, por ka probleme me fshatrat e Dibrës, Mogorçë, Kosovrast i Poshtëm, Xhepishtë dhe Otishan, ” tha Marku.

Shoqatat ekologjike qytetare kanë rënë dakord të forcojnë bashkëpunimin që së bashku me projekte konkrete të kapërcehen problemet që shkaktojnë ndotjen e ujërave në këtë rajon të mrekullueshëm të Maqedonisë së Veriut.

K.M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: NDALOHET KOPJIMI! Faleminderit për mirëkuptimin!