THIRRJE: Për pjesëmarje në trajnim (FOTO)

Organizata Synapsis World ka kënaqësi të shpall nisjen e një projekti të ri “Sipërmarja si mjet për fuqizimin e të rinjve në komunitetet e vogla” që do realizohet në qytetin e Dibrës me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Shkup si dhe partnerët tanë Komuna e Dibrës dhe Peace Corps Maqedoni.

Ne kërkojmë 20- 30 pjesmarës të moshës 16-27 vjeç që janë të interesuar të jenë pjese e disa moduleve trajnimi gjatë gjatë periudhës 2019. Me ndihmën tonë ju do të rrisni njohuritë tuaja financiare, të shkruarit e një CV-je, aftësitë intervistuese, lidership, biznes plane, marketing plane dhe të fitojë aftësinë për të filluar një biznes dhe të bëhet profesionalisht i suksesshëm në tregjet lokale dhe kombëtare.

Nëse ju keni arritur që të kompletoni trajnimet tona dhe të plotësoni disa prej kërkesave, ju do keni të drejtë që të fitoni një grant të vogël për të filluar biznesin tuaj.

Nëse jeni I interesuar, kontaktoni Menaxherin e Projektit- Erduan Kllobucishta në email: info@synapsisworld.org
Mund të informoheni më shumë rreth organizatës tonë duke vizituar në linkun http://synapsisworld.org

cscscscsc

MK


Повик за учесници

Организацијата Синапсис Свет има задоволство да го објави лансирањето на новиот проект “Претприемништвото како алатка за зајакнување на младите во помалите заедници”, се спроведува во градот Дебар со поддршка од Амбасадата на САД во Скопје, и нашите партнери Општина Дебар и Корпус за Мир во Македонија.

Бараме 20-30 Млади од Дебар на возраст помеѓу 16 и 27 години, кои се заинтересирани да учествуваат во серија обуки во 2019 година. Со наша помош, ќе се зголеми вашето финансиска писменост, пишување на CV, интервју вештини, лидерство, бизнис план, маркетинг план, и да се стекнат со способност да се започне бизнис и да станат професионално успешни во локални и национални пазари. Ако учесниците завршуват нашите обуки и исполнуват неколку дополнителни барања, ќе бидат прифатливи за да се добие мал бизнис грант за да започнете свој бизнис!

Ако сте заинтересирани да учествувате, ве молиме контактирајте го Проектниот Менаџер Ердуан Клобучишта на info@synapsisworld.org или на +070 980 313
Можете да дознаете повеќе за нашата организација преку посета на нашата веб-страница http://synapsisworld.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: NDALOHET KOPJIMI! Faleminderit për mirëkuptimin!